Logistics là gì ? Dịch vụ logistics là gì ? Đặc điểm của dịch vụ logistics

Sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp hàng hoá trên thế giới tạo ra môi trường cạnh tranh quyết liệt. Quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh tác động mạnh đã buộc các thương nhân phải...