Địa chỉ

    Tầng 6, C.T Building,
    56 Yên Thế, Phường 2,
    Quận Tân Bình, TP.HCM

    Số điện thoại

    +84 933 951 570